Matrózvár MATRICA kelta Százhalombatta
www.matrozvar.fw.hu www.matrozvar.hu
www.balzo.ini.hu


Változatok a MATRICA helynév jelentésére.

Balog Zoltán


2007. dec. 14.Egy X. sz. folyóparti erődváros rekonstrukciója


A Duna partján elterülő, egyre nagyobbodó Százhalombatta város magyar neve egyértelmű: a valamikori 122 hatalmas halomsír eltéveszthetetlenül azonosítja a települést. A sírhalomok piramisai már az i.e. 7. sz. óta állnak. Ám a hely római kori neve nem Centum Montes, ahogy azt Anonymus XIII századi latin nyelvû krónikájában említi, hanem MATRICA. Ilyen néven szerepel a római kori tábor a hires Itinerarium Antonini útikönyvben, és ez a városnév szerepel a castrum területén végzett ásatásoknál előkerült fogadalmi oltárkövön is. A helynév tehát korábbi, azaz protoromán eredetû. A rómaiak a katonai (és adózási) azonosíthatóság érdekében megőrizték a város kelta nevét Ez a név történelmi érték, hisz ahogy a százhalom - centum montes - helynév őrzi a halomsírok népének emlékét akkor is, ha 66-ot elszántottak belőle, éppugy a kelta helynév is utalhat a hely megkülönböztető jellegzetességére. Azonban a matrica szó jelentését nem olyan könnyû megfejteni.

A szófejtés csalóka is lehet. Volt a világon még egy Matrica, amely a magyarok számára igen nevezetes hely, mert ebből a Fekete-tengeri kikötőből indult el Julianus barát és három társa az őshaza megkeresésére. A város, a mai Tamány korábbi nevei: Tamatarha, Matarha (7.sz. Bizánc), Tmutorokány, Torokány (10. sz. Rusz), Matarha (12.sz. Kun - Polovec), Matrica (13. sz. Krimi tatár ) Matrega (15. sz. Genuai Közt.). Azaz ez esetben a Matrica egy többszörös névrontás eredménye.[1]

Peter Anreiter prof. az innsbrucki egyetemről összeállította Pannónia római kor előtti helyneveinek etimológiáját. Két hasonló szót talált . Egyik Ceasar galliai visszaemlékezéseiben a mediomatricorum helynév, ami a kelta Matrona folyónévből származtatva marnementi-t jelent. A professzor ezt elveti, merthogy a Duna nem Marne. A másik, vitára bocsátható lehetőség szerinte MATRICA-t a kelta matur szóból származtatni. Ez a latin matéria, eredetileg (építő)faanyag - német Holz - szónak felel meg. A Matrica nőnemû melléknév ez esetben "épületfás ((lakó)hely)" - et jelent. [2] Mint ilyen, utalhat farönkökből épített erődítményre, megkülönböztetésül az egyszerû földvártól. De lehet ez funkció is, azaz mai magyarsággal "Fatelep", ahová pl. a Duna felső mellékfolyóiról (Vág, Garam, Ipoly) a rönkfa tutajokba kötve beérkezik és vásárra kerül.

A Duna kelta mitológiájával foglalkozó ausztrál tudósokhoz (John Bonsing és Scott Rhys Jones) is kérdéssel fordultam. Szerintük egyik lehetséges megoldás a Matrona folyóistennőtől való származtatás, akinek Danu vízi nimfa, a Duna névadója a leánya.. Ilyen verzió megmagyarázná Matrica szent hely jellegét. Másik lehetséges szófejtés szerint a MAT + RICA összetett szó, jelentése angolul good ruler. - jó kormányos, kormányzó, uralkodó, vezér, király. A mai gael nyelven mat=jó, rous = vezér,uralkodó. Érdekesség, hogy a szó mai magyar formája matróz, valószínûleg közvetve a kelta eredetû holland matroos szóból származik, ami ott révkalauzt - azaz a helyi víziútakat jól ismerő kormányost jelent. Későbbi nyelvi változata a viking rix - parancsnok, mint pl. Asterix, és a latin Rex - király. RICA ugyanakkor a kelta mitológiában személynév is, RICA volt a kerekasztal lovagjai legendában szereplő Arthur király bátyjának apja, és a cornwall grófságban az öregek tanácsa elnöki tisztét viselte. [3]

Ez utóbbiak alapján Százhalombatta őskori nevének megfejtése lehetne JÓKIRÁLYos , mint a magyar "Szentkirály" ami ugyancsak értelmezné a hely szakrális jellegét,vagy JÓRÉVÉSZes, mint a magyar "Nagyrév" is. Az utóbbit is indokolná néhány történelmi tény. A rómaiak a révhez építették Matrica castrumát*, innen indult Árpád Pannónia meghódítására, a bécsi tábornokok ugyanide építettek erődöt Napoleon átkelésének megelőzésére, végül a szovjet csapatok a második világháborúban ugyanezt a helyet választották ki a dunai védelmi vonal áttörésére.**
Akármelyik is a MATRICA név igazi megfejtése, mindegyik gazdag múltra ad érdekes magyarázatot.

Végül, amennyiben elfogadjuk a MATRICA szó JÓRÉV jelentését, az ókori szerzők szerint (Caesar, Tacitus I.63, Strabon ) a Mosel és Rajna között élő MEDIOMATRICI ... kelta törzs neve JÓRÉVekKÖZÖTTI értelmû lesz. Mivel a francia Metz városa ennek törzsnek oppidiuma volt, a város mai nevét a törzsnév a MEDIO elhagyásával kapott rövidítésének tekintik. Ne tekintsük rövidítésnek, és máris megvan az egyik rév. A másikat a Rajnánál Worms környékén kell keresnünk, de a közbenső Saarbrücken is lehet. Ez utóbbi is Kr.e. 4. századi kelta település, a francia Sarrabrucca nevet a római időkben épült hídjáról. kapta.

----

Jegyzetek:


* Érdy János által Százhalombattán megvásárolt épitési tábla felirata szerint "Commodus (i.u. 185) császár ... az egész partvidéket (ti. a Dunáét) megerősítette felemelt őrtornyokkal és az útonállók rejtett átkelésére alkalmas helyeken elhelyezett kiserődökkel .. Plotianus helytartó által" [4].

** Az 1618. folyamkilométernél lévő 101 -es magassági pontnál. A batta-ófalui gázló az 1623,5 -1622,5 fkm , a dunafüredi az 1618,3-1619,0 fkm és az ercsii az 1616,0 -1615,0 fkm között van.


Irodalom:


1. Wikipedia: Taman
2.P.Anreiter: Die Vorrömischen Namen Pannoniens. Bp. 2001
3. http://www.isle-of-skye.org.uk/celtic encyclopaedia/celt_g2b.htm
4.Érdy J.: Akadémiai Értesítő 1847,286-87

       V.I.P Szerver