Matrózvár. Régészet Százhalombatta Matrica

www.matrozvar.hu
www.balzo.ini.hu

www.matrozvar.fw.hu

Százhalom

 Százhalombatta legkorábbi látogatói    

A százhalombattai MATRICA múzeum első termének, - vagy a Park első házának - megtekintése előtt meg szoktam kérdezni ifjú battai, érdi látogatóinkat, tudják-e hol van a Érden a híres Fundoklia völgy, s mit jelent a neve? …........

 Egy vaskori fejedelem temetése 

Egy vaskori fejedelem hamvasztásos, halomsíros temetéséről leghitelesebben Homérosz tudósít bennünket. A szertartás egyes mozzanatait - siratás, tisztelgés, hajfürtök levágása, stb. - dőlt betűkkel szedve kiemeltük. …........

Mérföldkövek a vízmosásban

Úgy tünik, ahová olajfinomítót telepítenek, ott a régészek jelentős római település feltárására számíthatnak. Az osztrák finomító Schwechadtnál Carnuntum mellé, a volt szőnyi Brigetió területén, a százhalombattai Matrica romjai mellé épült.

 Az ikonosztáz  (Balog Zoltán)

A keresztények VII (Nicaeai) Zsinaton (787) elfogadott hitelvei szerint a képek nem azonosak az ábrázoltakkal , de azok lényegét kifejezik. A szentképek elősegítik az áhítatot, a lelki közösséget az ábrázolt szent és a hívő között. …............

 Három esemény a Dunamenti Hadiuton 

1. Az ifjú Konstantin, a jövendőbeli nagy császár szökése Izmirből Trierbe.

2. Barbarossa Frigyes császár kereszteshada átvonul Magyarországon

3. 1526 július 23. II. Lajos serege elindul a Mohácsi csatába.


 ANONYMUS ÉS KÉZAI SIMON A SZÁZHALMOKNÁL

A Százhalmokat mint fontos történelmi helyet említik legrégibb krónikáink. Megfordult-e a vaskori sáncnál Anonymus, járt-e halmok között a hun hagyományt teremtő Kézai Simon - erre a kérdésre keresünk választ.

  A battai vizákról 

Sólymos Ede a ” 4000 év a százhalom városában” c. tanulmány gyűjteményben levő cikkében a régi halászatról említi, hogy Károly Róbert 1318-ban Tysa mesternek, udvari tárnokának adta az Érd-Ercsi közötti halászat jogát. …..........

 Templom. 

Kivágó játék. Nyomtassa ki és ragassza össze Báté középkori templomát!

       V.I.P Szerver