Matrózvár. Régészet Százhalombatta Matrica
www.matrozvar.hu
www.balzo.ini.hu

Balog Zoltán

SZELLEMVÁROSOK a Balkánon: Bistue Vetus-
ad MATRICEM-Bistue Nova

Viza


Közel 130 éves probléma a Tabula Peutingerianán Dalmáciában szereplő „ad Matricem” vár és a két város -Bistue Vetus és Bistue Nova - azonosítása valamelyik boszniai településsel. Számos vezető tudós (Alföldy G., Mocsy A, Pasalic E. Skrego A. Paskvalin V.) tette le a garast egyik vagy másik helység mellé, azonban közös álláspontra nem jutottak. Sajnos az adott területen kevés régészeti feltárás volt, s a leletek publikálása is késett, vagy elsikkadt.

A megoldást a személyesen érintett spanyol író, Guillermo Bistue Gonzalvo találta meg (2007). Az író családjának majd nyolc évszázados történetét regénytrilógiában írta meg, melyek Infanzones de Sobrarbe., Almogávares, és Con Fuego en las Entras. cimen jelentek meg.

G. Bistue G. az adatgyüjtés során felfigyelt arra, hogy Paskvalin V. régész 1963 évi középkori épület feltárása során Bugojno városában „BISTVE” feliratú bélyeges római téglát talált. A tégla képét egy 1998-ban megjelent angol nyelvű publikációban közölte. G. Bistue G. arra a következtetésre jutott, hogy a tégla Bistue Vetus helységet jelölhet, hisz Bistue Nova késöbb épült. Ezen túl a boszniai múzeumok katalógusait átnézve rálelt egy fényképre, amelyen a Bistue familia kőbe faragott családi cimerét ismerte fel. Ezt a leletet Zenica városban találták. Ez alátámasztotta számos régész véleményét arra vonatkozóanm hogy Zenica volt Bistue Nova. Az „ad Matricem” felirathoz tartozó vár helye a két várostól való távolsági adatok ismeretében könnyen meghatározható volt, ez Travnik városa, sőt a travnyiki középkori vár még a Tabulán ábrázoltra is hasonlít: a két bástya ls a középső torony ma is létezik. A Tabula Peutingrianát Conrad Celtes bécsi humanista találta meg 1490 körül egy dominikánus kolostorban miközben könyveket gyüjtött Németország történetéhez. A mű alapja egy 4-5 sz. római itineraraium középkori másolata. A TP- t 1507-ben Celtes Conrad Peutingernek hagyományozta, azzal a kívánsággal, hogy, tegye közzé. A teljes példány kimomtatása csak 1598-ban történt meg.

A Tabula kiadásának idejében Bosznia már régen oszmán uralom alatt volt, ezt hangsúlyozza ki a viszonylag nagy ábra a feltünő félholdas minaretekkel. Bosznia római úthálózata még ma is feltételezésekre épül, egy 2014-ben i rt disszertáció (Sabina Vejzagić, 2014) az alábbi hálózatot feltételezi, melynek igazolására ásatások, az ásatásokra pedig pénz kellene.

1. Salona – Livno – Kupreąko polje –Sipovo – Jajce – Turbe – Travnik – Zenica – Zepče
2. Salona – Livno – Kupreąko polje – Bugojno – Moąunj – Zenica – Zepče
3. Salona – Trilj – Duvno – Kupres – Bugojno – Moąunj – Zenica – Zepče
4. Salona - Trilj – Duvno – Varvara – Gornji Vakuf – Moąunj – Zenica – Zepče

A feltáráshoz ma már komoly segítséget jelent a Google térképe, amely a gyalogutakat is tartalmazza.

A TP történetét kutató tudósok , közöttük B. Salway (2005) kiemelik, hogy az “ad Matricem ” helynévhhez tartozó ábra feltünően egyedi, középkori eredetű és valószinűleg a redaktor vagy a dizájner személyes érintettségének eredménye. Véleményem szerint a térképjel már 1468-tól az oszmánok kezén lévő erődöt ábrázolja. Ezt jelzi az öregtornyokra rajzolt félholdas turbán. Ekkor már állt a vár területén az első minaret. Valaki a Jajcéből kiinduló, a legkésöbb 1503-ban megkötött békével lezáruló magyar hadjáratok résztvevevői közül – mondjuk Egervári László bán, késöbbi püspök – megemlíthette, kezdeményezhette a miniatúra felvitelét a térképre. Ez nem lehetetlen, hisz Celtes a Dunai Tudós Társaság alapítója a symposiumokon bemutathatta a török ellen fellépő barátainak, - diplomata, tudós és egyházfő kollegáinak - értékes leletét vagy annak érdemi, dalmáciai részét. Köztük lehetett Hieronymus Balbus ( 1460-1530.) püspök –diplomata, az ifjú II. Lajos király nevelője, aki felmérte és hirdette a török veszélyt. Még 1490 előtt Mátyás királyhoz írt laudációjában a bécsi és a török elleni mellett kiemeli a boszniai hadjáratokat:

És a szerencsétlen Germania: nyílt sebe sajg még,
Mit használ a török száguldó gyors paripája ?

S Orpheus thrák népén is vett fényes diadalmat,
Mondjam-e, ostrom alatt hány város dőlt le előtted.

HEGEDŰS ISTVÁN fordításaA TB érdemi, katonai szempontból is fontos információt tartalmaz a török által elfoglalt Balkánra vonatkozóan. Ez lehett elhúzódó kiadásának egyik oka.

Az Travnik várának miniatür, felismerhető, ábrázolása az “ad matricem” feliratnál kapcsolatban áll a török elleni védekezéssel, ami az Ulászló által kötött békével zárult le.

A fentiekhez kapcsolódó képanyagot az alábbi cimen elérhető prezentáció mutatja be:

Tovább, pps

Irodalom:

Sabina Vejzagić: Mreľa rimskih putnih komunikacija na području srediąnje Bosne, Split 2014
B. Salway: Nature and Genesis of the Peutinger Map 2005, 125 p.
ADATTÁR. HEGEDŰS ISTVÁN: HIERONYMUS BALBUS DICSKÖLTEMÉNYE MÁTYÁS KIRÁLYRÓL


       V.I.P Szerver