Matrózvár. Régészet Százhalombatta Matrica

www.matrozvar.hu
www.balzo.ini.hu
www.matrozvar.freeweb.hu

Tartalom

Víziutak

 A Földvár

A bronz- és vaskori település - a mai Százhalombatta - földrajzi környezete: a Magaspart és a Benta torkolata. Dunai gázlók.

 Jászonok nyomában

A folyók, mint kereskedelmi főútvonalak kialakulása -bejárása, megtisztítása, megjelölése - után gyorsan kiderült, hogy hogy edzett, kincsekre, hírre és dicsőségre vágyó fiatalok vállalják a rablókkal való harc, a hajóvontatás, átrakodás fáradalmait, különösen ha nagy értékű árúról volt szó.

 Őskori víziutak útjelzői

Ismeretlen földrészek - Amerika, Afrika - föltárása a nagy folyók mentén történt. Hasonló lehetett az őskori Európa benépesítése, kereskedelmi útjainak kialakítása is.

 Víziutak térképei

Közép Europa folyói
Borostyánutak
Moskovia folyói
Német hajóútak 1850-ben
Franciaország víziútak

Repszőnyeg
Utazás az ősmagyarok nyomain

 Repszőnyeg JELENTÉS JULIANUS BARÁT ELSO ÚTJÁRÓL
a GOOGLE EARTH REPÜLŐ SZÖNYEGÉVEL
Járjuk végig Julianus barát utját, írja be a Google Maps vagy a Google Earth keresőjébe a helyneveket!
Módszerünk: Felkeressük azokat a helyszineket (városok, útak, folyók) , amelyek 1235 juniusában megvoltak.

 Szibériai áldozati terítõk:
 ugor – õsi magyar szertartások

Az Oroszországi Tudományos Akadémia Szibériai részlegének Archeológiai és Etnográfiai Intézete a 2003 -2009 években Virtuális Múzeumot hozott létre az interneten, ahol többek között bemutatta a Hanti és Manysi szent terítõket. A kiállítás majd két képpel és tucatnyi vezetõ tudósok által írt ismertetõvel tárta a világ elé azt az unikális néprajzi gyûjteményt, amit a rendszerváltás után a belügyi szervek raktáraiból örökölt.

  Ugor lóáldozat

A lovat a nap járásával megegyezően körbevezették a ház körül és a szent fal ellenében lévő oszlophoz kikötötték. Ezután az áldozatot „megtisztították” - befüstölték füstölő csokorral, (kőrbe járták a füstölővel) és meghintették pálinkával. A ló hátára terítették a jalpün ulamot, („ha több van, mindet ráterítik”), felülre helyezték a jarmak szahi-t (rituális selyem köpeny) és minderre kendőt dobtak. A leírt jelképek szimbolikus jelentését magyarázva az adatközlők elmondták: „Ez azt jelképezi hogy Mir-susne-khum óriás a lovon jön, a jalpyn nyeregben ül, rajta selyemköpeny van és a vállán kendő”.

  Hanti és manysi népművészet 
    Díszítőelemek és azok jelentése.  

....
A külön szereplő rombusz minta a „szív mélyedése” nevet kapta., ugyanígy nevezik a köt
ött és a gyöngyszövésben lévő rombusz sort is. Attól függően, hogy a díszítésben milyen helyen van, a rombusz az életfontosságú szerveket, szívet vagy fejet jelent, ezen kívül még a „a lélek tartóhelyét” is értik alatta.........

Százhalom

 Százhalombatta legkorábbi látogatói    

A százhalombattai MATRICA múzeum első termének, - vagy a Park első házának - megtekintése előtt meg szoktam kérdezni ifjú battai, érdi látogatóinkat, tudják-e hol van a Érden a híres Fundoklia völgy, s mit jelent a neve? …........

 Egy vaskori fejedelem temetése 

Egy vaskori fejedelem hamvasztásos, halomsíros temetéséről leghitelesebben Homérosz tudósít bennünket. A szertartás egyes mozzanatait - siratás, tisztelgés, hajfürtök levágása, stb. - dőlt betűkkel szedve kiemeltük. …........

Mérföldkövek a vízmosásban

Úgy tünik, ahová olajfinomítót telepítenek, ott a régészek jelentős római település feltárására számíthatnak. Az osztrák finomító Schwechadtnál Carnuntum mellé, a volt szőnyi Brigetió területén, a százhalombattai Matrica romjai mellé épült.

 Az ikonosztáz  (Balog Zoltán)

A keresztények VII (Nicaeai) Zsinaton (787) elfogadott hitelvei szerint a képek nem azonosak az ábrázoltakkal (archeotyp), de azok lényegét kifejezik. A szentképek elősegítik az áhítatot, a lelki közösséget az ábrázolt szent és a hívő között. …............

 Három esemény a Dunamenti Hadiuton 

1. Az ifjú Konstantin, a jövendőbeli nagy császár szökése Izmirből Trierbe.

2. Barbarossa Frigyes császár kereszteshada átvonul Magyarországon

3. 1526 július 23. II. Lajos serege elindul a Mohácsi csatába.


 ANONYMUS ÉS KÉZAI SIMON A SZÁZHALMOKNÁL

A Százhalmokat mint fontos történelmi helyet említik legrégibb krónikáink. Megfordult-e a vaskori sáncnál Anonymus, járt-e halmok között a hun hagyományt teremtő Kézai Simon - erre a kérdésre keresünk választ.

  A battai vizákról 

Sólymos Ede a ” 4000 év a százhalom városában” c. tanulmány gyűjteményben levő cikkében a régi halászatról említi, hogy Károly Róbert 1318-ban Tysa mesternek, udvari tárnokának adta az Érd-Ercsi közötti halászat jogát. …..........

 Templom. 

Kivágó játék. Nyomtassa ki és ragassza össze Báté középkori templomát!

Hogyan készült ?

  Kemencés ételek

Mi főtt, mi sült a bronzkori kemencékben? A szemesterményekből kásafélét főztek, amit a zöldségekkel és a hússal keverten piláf módon (ilyen a soletbab, ludaskása, szerb rizseshús, stb.) vagy a fazékban rétegesen elhelyezve gyűvecs módon ( rác ponty, rakott krumpli, stb) készítettek el.

  Bronzkohászat

A kőkori geológus a jól pattintható kőszerszámok készitésére alkalmas nyersanyagot keresve sok kőzetet és ásványt kipróbált …. Amennyiben szulfidércekből indulunk ki, az első lépés az ércek pörkölése, azaz a kén kiégetése az ércből.... A pörköléssel kapott oxidos vagy begyüjtött karbonátos rézérceket ezt követően redukálni kell. A kemencében – kohóban - faszénnel rétegesen elhelyezett, salakképző ásvánnyal (mészkő, dolomit) kevert ércet 1100 fok C feletti hőmérsékletre hevítik megfelelő fújtatással. ...

  Bronzöntés


Minden korai kemencében tégelyt használtak a fém olvasztásához. A közel-keleti leletek azt mutatják, hogy a korai agyag tégelyek nyitottak és sekélyek voltak és a hőt felülről kapták. Ez csökkentette a tégelyt érő hőbehatást azzal, hogy a hőt egyenesen a fémmel közölték. .......

  Ragasztott íj

E leírások szerint az íj belső felére  gondosan kíválasztott vékonytörzsű erdei vagy lucfenyőből készített léc került, a külsőre pedig nyírfa. Minden faanyag csak egyeneserezetű, göcsört nélküli lehetett. A fenyőre különös követelmények vonatkoztak – olyan fábol származott, amely déli fekvésű erdőszélen vagy a part meredélyén  nőtt.

   Kártyás szövés

Eredetileg a kártyák csontból vagy fából készültek, mi azonban használhatunk egyszerű kartonlapokat, pl. söralátéteket is, amiknek sarkait kilyukasztjuk. Kezdetben vastag fonalat használjunk ...


  Napóra

A gnómón görög szó, a napóra  árnyékvető-mutatóját jelenti. A természetben élő ember ősidők óta tudja, hogy a nappalok hossza az év folyamán változik – télen hosszú az éjszaka, nyáron pedig korán kel a Nap és későn nyugszik. ….

A KELTÁK

Változatok a MATRICA helynév
jelentésére.

Ez a név történelmi érték, hisz ahogy a százhalom - centum montes - helynév őrzi a halomsírok népének emlékét akkor is, ha 66-ot elszántottak belőle, éppugy a kelta helynév is utalhat a hely megkülönböztető jellegzetességére. Azonban a matrica szó jelentését nem olyan könnyu megfejteni.

A pannoniai MATRICA és a galliai mediomatrikánusok

Matrica a Duna melletti Százhalombatta város római kori neve, mediomatrici pedig Caesar galliai hódításaiban említett kelta néptörzs.Az utóbbit Strabon görög geografus Caesar és Tacitus müvei alapján a Moeselle és a Rajna (Rhein) közé teszi a mai Metz és Karlsruhe városok magasságában. Metz és Százhalombatta jó ezer km távolságban van egymástól, és csak a „matrica” kelta szó jelentése köti őket egymáshoz.

Ehető vadontermő zöldségfélék

.Az útifű leveleit salátákhoz, teához, italokhoz, levesekhez és öntetekhez adják. Más füvekkel ellentétben ez a növénynek nincs hashajtó hatása. Jakutföldön az útifű magját tejjel savanyítva télre elteszik, ezt ízesítőszerként használják, Fiatal levelei jól szétfőnek, sóskához adva finom levest főzhetünk belőle.....

A kelták szántóföldi növényei

Tönköly

Melyek voltak a legfontosabb termesztett növények a vaskori szántóföldeken ? Tönköly (lat.Triticum spelta L.)  A tönköly valószínűleg a tönke távoli leszármazottja. Vadon élő megfelelői nincsenek. Kialakulásának helye a Kaukázus északi lejtője, de Ny-Európa (Svájc, D-Németo.) lett a későbbi elterjedési központja....


A búzatermelés eredete.

.Kiderült, hogy a Törökország dél-keleti részén lévõ Karacadag vulkáni hegyvidékén terem az a vad búza, amely örökletesen eltér a többi vadon termõ búzától, ám rokon vonásokat mutat a mai termesztett búzával.....


Őskori mezőgazdálkodás ma.

Képsorozat az örmény-iráni határról, ahol ma is úgy művelik a földet és örzik a juhokat, mint az ókorban. Modern neolitkori kenyérsütés.


A bejgli genealogiája

Sólet, kutija, bájgli. Geneologia módszerének szokatlan alkalmazása .

Manapság az ünnepek a megemlékezés olyan időpontjai, amelyeket gyakran törvénybe is foglalnak. Igazi ünnepeink azonban az életöröm és a jövőbe vetett hit napjai, és alighanem százezer éves múltra tekintenek vissza....

* ***
       V.I.P Szerver

www.matrozvar.hu
www.balzo.ini.hu
www.matrozvar.freeweb.hu